facebook-rund   twitter-rund   twitter-rund

Tilleggsinformasjon

  • Utstilling: Verden i veven
  • Kunstner: Hannah Ryggen
  • Visningssted: Nasjonalgalleriet
  • Kurator: Øystein Ustvedt
  • Utstillingsperiode: 12. juni – 4. oktober 2015
  • Mer informasjon: Det vakre og det grusomme vevet om hverandre. Hannah Ryggen (1894−1970) ruver som en av Nordens mest betydningsfulle kunstnere fra det 20. århundret. Hennes tepper fremstår som visuelle reaksjoner på hendelser, konflikter og prosesser. Hun trakk verden inn i veven. Mot midten av 1930-tallet tok hun for seg fascismens og nazismens destruktive krefter. Vold og overgrep tematiseres på måter som knytter an til moderne, maktkritisk historie­maleri. Viljen til å fortelle går hånd i hånd med en fri betoning av abstrakte mønstre, former og farger. Utstillingen følger opp en bred, fornyet interesse for Ryggens figurative og sterkt engasjerte modernisme. Den er laget i samarbeid med Moderna Museet i Malmö.

Langsomhetens verdensvev

Av: Kjetil Røed, Aftenposten, 20.06.2015.
Ingress: Hannah Ryggens vevarbeider bringer fortiden nærmere.
Les anmeldelsen her.

Med veven som vitne

Av: Oda Bhar, Morgenbladet, 24.07.2015
Ingress: Det politiske blir personlig i Hannah Ryggens vakre, vevde bilder.
Les anmeldelsen her.

 

kritikk for norskafaget


© 2017 Alle rettigheter reservert Norsk Kritikerlag | Informasjonskapsler
Webdesign © 2017 Web Norge.